Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Hội nghị Người lao động 2014

30/05/2014

Thực hiện Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại khoản 3 điều 3 của Bộ luật Lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc; Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty vào tháng 09/2013, sáng ngày 30/05/2014, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014 tại Hội trường Công ty TRACODI – số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Về dự Hội nghị có sự hiện diện của Ban điều hành Công ty, Đại diện cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng ban kiểm soát, cán bộ nhân viên thuộc Văn phòng Công ty và các đại biểu từ các đơn vị trực thuộc Công ty. Sau nghi thức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự, Hội nghị tiến hành bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Chủ tịch đoàn chủ trì Hội nghị gồm có: ông Lê Chí Thành, Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Trung Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Quản trị Nhân sự. 

Đại diện Chủ tịch đoàn, ông Lê Chí Thành báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2013 cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty được rõ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng lao động, các chế độ cho người lao động, tình hình công khai tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/04/2014. Ông Thành cũng đã sơ lược tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đến tháng 05/2014, thẳng thắn nhìn nhận những việc chưa làm được, những lo lắng về khả năng không hoàn thành kế hoạch của mảng xây dựng và quyết tâm cải tổ để vực dậy hoạt động này. 

Đại diện BCH Công đoàn, ông Nguyễn Trung Tú báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2013. Nhìn chung, các nội dung của Thỏa ước đều được thực hiện đầy đủ. Ông Tú cũng đã điều hành bầu Danh sách thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2014. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Quản trị Nhân sự báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Phòng, Ban, Trung tâm và tổng hợp nội dung đóng góp ý kiến của người lao động. Hầu hết những ý kiến đóng góp của người lao động về những nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động Công ty đã được Hội nghị thống nhất cao. 

Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người lao động và điều hành thảo luận tại Hội nghị. Tổng Giám đốc đánh giá cao các ý kiến thắc mắc năm nay là xác đáng, người lao động không có ý kiến liên quan đến quyền lợi nữa mà đã thể hiện sự quan tâm hơn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mong người lao động tiếp tục phát huy vai trò của mình vừa là nhà đầu tư, vừa là người lao động trong công ty cổ phần. 

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2014 với kết quả biểu quyết thống nhất 100%. 

Sau gần ba giờ làm việc, Hội nghị Người lao động năm 2014 đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Ông Lê Hồng Nguyện – Kế toán trưởng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

Bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu 

Ông Lê Chí Thành – Tổng Giám đốc báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2013 

và điều hành thảo luận  

Ông Nguyễn Trung Tú – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2013 

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng phòng Quản trị Nhân sự báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động cấp Phòng, Ban, Trung tâm 

Ông Hà Ngọc Vân – Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng giải đáp các thắc mắc về tình hình xây dựng 

Cán bộ nhân viên Công ty biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị