Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Nhờ đâu Bamboo Capital báo lợi nhuận 9 tháng tăng đột biến gấp 23 lần cùng kỳ?

11/11/2019

(Vietnamdaily) – CTCP Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng 2019 với doanh thu thuần tăng gần 13% so cùng kỳ khi đạt 942 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng cải thiện đáng kể với 179 tỷ đồng.

Kỳ này doanh thu tài chính của Bamboo Capital tăng vọt 80% để lên mức 231 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm xuống 129 tỷ đồng. Thêm vào đó, liên doanh liên kết đóng góp gần 33 tỷ đòng lợi nhuận trong 9 tháng, khả quan hơn rất nhiều so mức chỉ 5 triệu đồng của cùng kỳ.

Sau cùng Bamboo thực hiện được 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 23 lần cùng kỳ. Riêng quý 3/2019 đóng góp gần 49 tỷ đồng lợi nhuận, cũng tăng vọt gấp 24 lần cùng kỳ 2018.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tiền và các khoản tương đương của Bamboo Capital cũng tăng mạnh 129%, lên mức 169 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn 1.384 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 17%, lên mức 6.236 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 150 tỷ đồng.

Hiện tại Bamboo Capital đang triển khai nhiều các dự án như Malibu Hội An (vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng), dự án King Crown Village Thảo Điền (tổng đầu mức đầu tư 1.500 tỷ đồng), dự án khu căn hộ nghỉ dưỡng Lavender Bay Đà Lạt (vốn 6.750 tỷ đồng), nhà máy điện mặt trời BCG – CME Long An 1 ( 1.088 tỷ đồng), nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 2 (2.300 tỷ đồng).

Bamboo Capital đang có những bước thay đổi chiến lược quan trọng khi thu hẹp các hoạt động kinh doanh không hiệu quả như nông nghiệp, ô tô, thương mại phân phối, chuyển dịch cơ cấu sang các lĩnh vực trọng điểm có tỷ suất sinh lợi cao là bất động sản và năng lượng tái tạo.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, khi các dự án trọng điểm trên của Bamboo Capital chính thức đi vào hoạt động, trong giai đoạn 2019 – 2020, sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận khá tích cực cho doanh nghiệp. Cụ thể, dự án Malibu Hội An dự kiến sẽ mang lại doanh thu khoảng 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 763 tỷ đồng, một phần doanh thu và lợi nhuận sẽ được ghi nhận trong năm tài chính 2019.

Cụ thể, dự án Malibu Hội An dự kiến sẽ mang lại doanh thu khoảng 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 763 tỷ đồng, một phần doanh thu và lợi nhuận sẽ được ghi nhận trong năm tài chính 2019.

Dự án King Crown Village Thảo Điền sẽ mang lại doanh thu khoảng 802 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 300 tỷ đồng. Nhưng do, BCG chỉ nắm giữ dự án này tỉ lệ 48,5% nên lợi nhuận được hạch toán cho BCG sẽ khoảng 145,5 tỷ đồng.

Dự án Điện mặt trời BCG – CME Long An 1 công suất 40,6MW và Gaia công suất 100,5MW đã đi vào hoạt động ổn định trong năm 2019. Trong năm 2020, sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời Hoa Hướng Dương trên cùng địa bàn. Các dự án này sẽ đóng góp lợi nhuận khoảng 5 tỷ và 20 tỷ cho BCG trong năm 2019 và 2020. 

Với kế hoạch hoàn thành một số dự án đang triển khai trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, dự kiến lợi nhuận trước thuế mang lại cho Bamboo Capital trong 2 năm 2019 và 2020 là 920 tỷ đồng, chưa bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hiện hữu trong lĩnh vực sản xuất, và xây dựng.

Minh An

Link bài viết: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/nho-dau-bamboo-capital-bao-loi-nhuan-9-thang-tang-dot-bien-gap-23-lan-cung-ky-75563.html

Các tin tức khác liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 3/2019 của BCG:

Báo Vietnambiz: https://vietnambiz.vn/lai-sau-thue-9-thang-cua-bamboo-capital-dat-hon-128-ti-dong-gap-65-lan-cung-ki-20191101104529375.htm