Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD - THÔNG CÁO BÁO CHÍ

12/04/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)

Kết quả kinh doanh 2022 doanh thu, lợi nhuận mặc dù không vượt kế hoạch mà Ban Lãnh đạo đề ra, tuy nhiên Công ty cũng đạt thành tích khả quan. Cụ thể doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2.945 tỷ đồng và 333,85 tỷ đồng, tương ứng đạt 66% và 65,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Doanh thu đến từ hoạt động mảng xây dựng vẫn duy mức ổn định so với cũng kỳ năm trước đóng góp 2.192 tỷ đồng và chiếm 74,44% tỷ trọng tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu chủ yếu do nghiệm thu theo tiến độ một phần từ dự án Malibu Hội An, dự án King Crown Infinity, dự án Hội an Do’r, dự án Casa Marina Mũi Né, dự án Casa Marina Phan Thiết, dự án King Crown Thảo Điền Village đã hoàn thành giao nhà giai đoạn 1, các dự án điện mặt trời áp mới với tổng công suất đã thi công 13.5 MW và nhà máy điện mặt trời 21MW trong năm 2022.

Đồng thời, doanh thu hoạt động khai thác đá từ Liên doanh Antraco đã đạt doanh thu 712 tỷ đồng đóng góp 24,17% vào doanh thu hợp nhất Tracodi trong năm 2022.

Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu thuần hợp nhất: 3.317 tỷ đồng (tăng 12,64% so với năm 2022);

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 333,9 tỷ đồng (giảm 17,59% so với năm 2022);

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 267,4 tỷ đồng (giảm 19,89% so với năm 2022);

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 226 tỷ đồng (giảm 37,79% so với năm 2022);

Cổ tức: 15% (bao gồm 7% cổ tức 2021 và 8% cổ tức 2022).

Tại đại hội đồng cổ đông 2023, cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2023 như Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả cổ tức; Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh, bổ sung nghành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các nội dung trên đều được cổ đông đồng thuận thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao.

Đồng thời, đại hội cũng bầu bổ sung các thành viên HĐQT mới gồm ông Nguyễn Văn Bắc, ông Lê Thanh Tùng và ông Dương Anh Văn.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tracodi sẽ được đăng tải tại website của công ty: www.tracodi.com.vn

Thông tin tóm tắt về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận Tải (Tracodi):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI) được thành lập ngày 30/10/1990, tiền thân là TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (Tracodi) - Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện. Với sự năng động luôn tiên phong trong công cuộc đổi mới doanh nghiệp, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân kể từ ngày 24/04/2015. Tháng 5 năm 2017 Tracodi chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX), mã chứng khoán TCD.

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Tracodi luôn không ngừng phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu Tracodi trong các lĩnh vực: xây dựng hạ tầng giao thông, dân dụng và công nghiệp, khai thác đá, thương mại, xuất khẩu lao động và xử lý nước sạch.

Với định hướng chiến lược trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông và đơn vị tổng thầu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, luôn tạo dựng giá trị cho cổ đông, khách hàng và xã hội. Tracodi đã và đang khẳng định hướng đi đúng đắn thông qua chiến lược kinh doanh bài bản; xây dựng đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, cấu trúc tài chính vững chắc; quản trị dòng tiền chặt chẽ; quản lý rủi ro hiệu quả và thượng tôn pháp luật. Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, đó là tôn chỉ hoạt động trong suốt 3 thập kỷ qua của Tracodi kể từ ngày thành lập. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động Tracodi và các thành viên trong hệ sinh thái đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng khẳng định thương hiệu “Tracodi” trên thị trường Việt Nam và hội nhập quốc tế. Năm 2022, Tracodi tiếp tục giữ vững danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, tiếp tục nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và vinh danh danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022.