Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
TAPIOTEK

TAPIOTEK

 • Giá trị thi công: 18,5 tỷ đồng     
 • Công suất/ năm: 1.0 MW
 • Diện tích: 7,650 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Tây Ninh
ECO PLASTIC

ECO PLASTIC

 • Giá trị thi công: 13,8 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 0.76 MWp
 • Diện tích: 5,698 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
VIET VUONG

VIET VUONG

 • Giá trị thi công: 73,6 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 4.12 MWp
 • Diện tích: 18,000 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Quảng Nam
VINAWOOD

VINAWOOD

 • Công suất/ năm: 2.26 MW
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí:Thủ Đức City
ACE

ACE

 • Giá trị thi công:73,6 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 4.0 MW
 • Diện tích: 13,000 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
PAGODA

PAGODA

 • Giá trị thi công: 9,2 tỷ đồng
 • Công suất/ năm:0.5 MW
 • Vị trí:TP.HCM
 • Trạng thái: Hoàn thành