Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)
KHANG DAT

KHANG DAT

 • Giá trị thi công: 151,8 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 8.3 MW
 • Diện tích: 39,106 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Tây Ninh
FREETRENT 2

FREETRENT 2

 • Giá trị thi công: 94,5 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 5.2 MW
 • Diện tích: 37,104 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: TP HCM
HUNG VI

HUNG VI

 • Giá trị thi công: 50,6 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 3.25 MW
 • Diện tích: 24,000 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Quảng Nam
ALL GREEN

ALL GREEN

 • Giá trị thi công: 32 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 1.8 MW
 • Diện tích: 13,395 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
DET MAY SG3

DET MAY SG3

 • Giá trị thi công: 13,8 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 0.8 MW
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương
NGUYEN HOANG

NGUYEN HOANG

 • Giá trị thi công: 18,5 tỷ đồng
 • Công suất/ năm: 1.0 MW
 • Diện tích: 8,724 m2
 • Trạng thái: Hoàn thành
 • Vị trí: Bình Dương