Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận liên danh Bamboo Capital – Tracodi nghiên cứu tiền khả thi dự án đường tỉnh 935C

Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra văn bản chấp thuận Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận Tải (Liên danh BCG – TCD) nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Sóc Trăng (đường tỉnh 935C).

Dự án đường tỉnh 935C được liên danh BCG – TCD đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có chiều dài 39 km, quy mô 6 làn xe, chiều rộng mặt đường 27,5 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 4.960 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2022-2026. Đường tỉnh 935C là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Sóc Trăng.

Hiện Công ty đang làm việc với đơn vị tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và sẽ báo cáo cáo trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của UBND Tỉnh.