Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD phát hành trái phiếu làm dự án BT

 ĐHCĐ bất thường của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) diễn ra tại TP HCM sáng ngày 28/6 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, phát hành trái phiếu, phát hành ESOP và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 

Theo đó, cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông Lin Kuo Wei, quốc tịch Đài Loan (Giám đốc Công ty DWS Star Bridge Limited Liability Company) vào vị trí Thành viên HĐQT. Hiện ông Lin Kuo Wei và tổ chức này chưa nắm giữ cổ phiếu nào của TCD.

Ban lãnh đạo TCD cho biết, trước mắt ông Lin Kuo Wei sẽ là người giám sát HĐQT, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty. Thứ hai là tổ chức này cũng đang quan tâm các dự án hạ tầng của Việt Nam, vì thế có thể hợp tác với TCD trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp bất động sản trong thời gian tới. Dự kiến thời gian tới, TCD sẽ làm các dự án BT (xây dựng hạ tầng để đổi lại đất với tổng diện tích gần 300 ha tại Long An thích hợp cho xây dựng khu dân cư). Để có vốn đầu tư cho dự án này, TCD sẽ đàm phán với các đối tác (kể các đối tác chiến lược) để phát hành trái phiếu.

 

 

Dịch vụ quảng cáo trên thân xe dự kiến mang lại 1 phần nguồn thu cho Cty TCD góp vốn

Đó cũng là mục đích kế hoạch huy động vốn mà cổ đồng TCD thông qua. Theo đó TCD sẽ phát hành tối đa 1,000 tỷ đồng hoặc 50 triệu USD trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, triển khai các dự án, vốn lưu động cho kinh doanh hoặc tái tài trợ vốn vay cho các dự án của Công ty. Lãi suất trái phiếu tối đa 5% với khoản vay bằng USD và 12% bằng VNĐ. Kỳ hạn trái phiếu 3-5 năm. Sau 3 năm trái chủ được quyền chuyển đổi với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

TCD cũng thông qua phương án phát hành 1,2 triệu cp ESOP với giá 10.000 đồng/cp tương ứng tỷ lệ 3,69% cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Giai đoạn 2018-2020, TCD sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP, số lượng do HĐQT quyết định sao cho đảm bảo phải quy định tổng số cổ phiếu phát hành không vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành.

ĐHCĐ bất thường cũng thông qua bổ sung chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo cho Công ty TNHH Taxi Việt Nam (Vinataxi) - Liên doanh của Tracodi với Công ty ComfortDelgro với vốn góp 30%, để VinaTaxi có cơ sở triển khai kế hoạch dịch vụ quảng cáo trên thân xe. Vinataxi có trên 500 đầu xe thì kỳ vọng tỷ trọng doanh số quảng cáo sẽ đóng góp từ 5-10% vào cơ cấu doanh thu.

TCD niêm yết trên sàn chứng khoán từ cuối tháng 5/2017. Mới đây, Intact Management Co,Ltd. đã thực hiện giao dịch mua, nâng tổng sở hữu cổ phần TCD lên 3,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn. Kết thúc quý 1/2017, doanh thu của TCD ghi nhận ở mức 167 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế là 15,1 tỷ đồng, đã đat được gần ¼ kế hoạch của cả năm đề ra.

 

Lê Mỹ

Nguồn: http://enternews.vn/tcd-phat-hanh-trai-phieu-lam-du-an-bt-113111.html