Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

Hội nghị triển khai thi hành hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 VÀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG 

Chiều ngày 30/05/2014, Đảng ủy cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Chuyên đề học tập và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và phổ biến diễn biến tình hình Biển Đông việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Đến dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên và cán bộ nhân viên Công ty TRACODI.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Chí Thành, Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong Hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp quy định những vấn đề quan trọng nhất, cơ bản nhất như: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đây là văn bản hết sức quan trọng, đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên tập trung nghiêm túc tiếp thu và nghiêm chỉnh chấp hành tốt Hiến pháp. Theo đó, đồng chí Lê Chí Thành đã trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, do dân, vì dân, do Đảng lãnh đạo … 

Đồng chí Lê Chí Thành tiếp tục quán triệt chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt một số nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí, về chống chủ nghĩa cá nhân, tác hại của chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; nhấn mạnh sự cần thiết của chuyên đề này trong giai đoạn hiện nay. Sau Hội nghị này, Đảng ủy sẽ tổ chức cho đảng viên, cán bộ nhân viên Công ty đăng ký làm theo bằng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Cũng nhân dịp này, đồng chí Võ Trường Sơn, báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, cấp ủy viên Đảng ủy Công ty đã tuyên truyền, phổ biến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và có hành vi hung hăng ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Đồng chí lưu ý đảng viên, cán bộ nhân viên nắm rõ bản chất sự việc, hiểu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đấu tranh với hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm luật pháp Quốc tế của Trung Quốc, không tham gia biểu tình, không kích động tâm lý dân tộc cực đoan, không manh động làm phức tạp tình tình, hãy thể hiện lòng yêu nước bằng tình yêu hòa bình, đoàn kết một lòng hướng về biển đảo quê hương theo sự dẫn đường của Đảng và Nhà nước, quyết giữ gìn non sông gấm vóc, quyết không để mất một tấc đất, một ngọn sóng nào.