Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp & Vận Tải (Tracodi)

TCD: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

Ngày 13/06/2017 là ngày chốt danh sách cuối cùng của TCD để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với các nội dung như: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; bổ sung ngành nghề và sửa đổi bổ sung Đều lệ  Công ty. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ tổ chức vào ngày 28/06/2017.

Trong tháng 6 này, công ty cũng dự kiến sẽ chia cổ tức 6% bằng cổ phiếu theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Phiên giao dịch chiều ngày 12/06, cổ phiếu TCD đang ở mức giá 17.000đ/ cổ phiếu với khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày đạt 612,481 đơn vị cổ phiếu. Ngày 30/05/2017 vừa qua, tổ chức Intact Management đã mua vào 3.284.500 cổ phiếu tương ứng 10% vốn điều lệ của TCD và trở thành cổ đông lớn./.